Managementcoaching


Coachend leidinggeven

Stel je nu eens voor dat alle medewerkers in je team, afdeling of organisatie met zoveel plezier naar hun werk gaan dat ze niet meer het gevoel hebben dat ze werken? wat doen ze dan hoe werken ze dan samen? Wat zou dit betekenen voor de prestaties?

Ik geloof dat je meer op het 'geluk' van medewerkers moet sturen dan op resultaten. Niet dat resultaten onbelangrijk zijn, doch die volgen vanzelf wanneer er een goede match is tussen medewerker en werk en de betereffende medewerker op de juiste wijze leiding ontvangt. Van de leidinggevende wordt hierom ook steeds vaker gevraagd een coachende rol aan te nemen. Maar hoe je dat, wanneer doe je dat en wanneer wijk je hiervan af? Om als manager effectief te blijven, is het belangrijk om te blijven reflecteren op je eigen handelen: waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe, wat dacht ik, wat voelde ik? Welk effect bereikte ik? Dat is niet altijd eenvoudig.

Daarnaast zijn er veel visies op management. Angelsaksisch, Rijnlands, soft skills, hard skills, zelfsturende teams, bottum-up, top-down, coachend leidinggeven, fasciliterend leidinggeven etc etc. Er zijn boekenkasten vol geschreven over management en (persoonlijk) leiderschap. Daar kun je veel van leren. Maar je moet het wel zelf doen in je eigen werkomgeving. Iemand die je een spiegel voorhoudt en waarmee je kunt sparren, is haast onmisbaar.

Toen ik 26 jaar was, begon ik voor het eerst met leidinggeven. Net van school en nagenoeg geen werkervaring. In mijn opleiding had ik wel wat kennis opgedaan als het gaat om leidinggeven, doch dat was zeer beperkt. Nu, bijna 20 jaar en vele trainingen en opleidingen verder, geef ik nog steeds leiding. Wel met veel meer zelfinzicht en zelfvertrouwen waardoor ik effectiever leiding ben gaan geven. Maar ik ben nog niet uitgeleerd of uitontwikkeld en stap af en toe nog steeds in mijn valkuilen. Ik heb in de afgelopen jaren gemerkt dat je mensen pas echt kunt begeleiden als je jezelf heel goed kent en je jezelf accepteert zoals je bent. Pas dan ben je in staat om effectief te managen. Wanneer je effectief bent is heel persoonlijk.

Na afronding van mijn WO opleiding Managementwetenschappen ben ik de opleiding tot coach (NOBCO) gaan volgen. Niet in eerste instantie om zelfstandig coach te worden maar om mezelf nog beter te leren kennen en te accepteren. Ik wist dat analyseren en verbanden leggen me gemakkelijk afgaan. Tijdens de opleiding merkte ik dat ik met deze vaardigheden anderen goed kan helpen in het verkrijgen van meer zelfinzicht en hoe je je doelen kunt bereiken. Ik combineer coaching nu met wetenschappelijke kennis en 20 jaar managementervaring om klanten te helpen met het verkrijgen van een een beter zelfbeeld en effectiever functioneren. Dat vind ik erg leuk en dankbaar werk.

Waar moet je mij voor hebben:

  • Verkrijgen van een beter zelfbeeld en daarmee meer zelfvertrouwen als leidinggevende
  • Komen tot effectievere sturing en rolneming: manager, leider of coach.
  • Als sparringpartner voor persoonlijke/organisatie dilemma's

Ik onderscheid mij door:

  • 20 jaar werkervaring als leidinggevende in 'normale' en crissisituaties
  • WO opgeleid op het gebied van Managementwetenschappen, strategisch HRM
  • opgeleid tot NOBCO coach
  • analytisch, kalm, resultaatgericht

Ook interesse in coaching? Neem gerust eens vrijblijvend contact op om kennis en ervaring uit te wisselen.