Managementcoaching


Coachend leidinggeven

Stel je nu eens voor dat alle medewerkers in je team, afdeling of organisatie met zoveel plezier naar hun werk gaan dat ze niet meer het gevoel hebben dat ze werken? Wat doen ze dan, hoe werken ze dan samen? Wat zou dit betekenen voor de prestaties?

Ik geloof dat je vooral op het 'geluk' van medewerkers moet sturen. Niet dat resultaten onbelangrijk zijn, doch die volgen vanzelf wanneer er een goede match is tussen medewerker en werk en de medewerker op de juiste wijze leiding ontvangt. Van de leidinggevende wordt hierom ook steeds vaker gevraagd een coachende rol aan te nemen. Maar hoe je dat, wanneer doe je dat en wanneer wijk je hiervan af? Om als manager effectief te blijven, is het belangrijk om te blijven reflecteren op je eigen handelen: waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe, wat dacht ik, wat voelde ik, welk effect bereikte ik? Dat is niet altijd eenvoudig.

Er zijn boekenkasten vol geschreven over management en (persoonlijk) leiderschap. Daarnaast zijn er veel visies op management. Angelsaksisch, Rijnlands, soft skills, hard skills, zelfsturende teams, bottum-up, top-down, coachend leidinggeven, fasciliterend leidinggeven etc. etc. Daar kun je veel van leren. Maar je moet het wel zelf doen in je eigen werkomgeving die jij zelf ook het beste kent. Iemand die je een spiegel voorhoudt en waarmee je kunt sparren, is haast onmisbaar geworden.

Toen ik 26 jaar was, begon ik voor het eerst met leidinggeven. Net van school en nagenoeg geen werkervaring. In mijn opleiding had ik wel wat kennis opgedaan als het gaat om leidinggeven, doch dat was zeer beperkt. Ik heb in de afgelopen jaren gemerkt dat je mensen pas echt kunt begeleiden als je jezelf heel goed kent en accepteert zoals je bent. Pas dan ben je in staat om jezelf effectief en slim in te zetten en hulp te vragen bij de dingen waar je minder goed in bent. Want jezelf veranderen is erg moeilijk. Wanneer jij effectief bent is natuurlijk heel persoonlijk.

Jouw resultaten na coaching:

  • Beter zelfbeeld en daarmee meer zelfvertrouwen als leidinggevende
  • Komen tot effectievere sturing en rolneming: manager, leider of coach.
  • Reflectie op persoonlijke/organisatie dilemma's

Ik onderscheid mij door:

  • 20 jaar werkervaring als leidinggevende in 'normale' en crissisituaties
  • WO opgeleid op het gebied van Managementwetenschappen (strategisch HRM) en Rechtswetenschappen
  • opgeleid tot NOBCO coach
  • analytisch, structurerend, kalm, resultaatgericht

Ook interesse in coaching? Neem gerust eens vrijblijvend contact op om kennis en ervaring uit te wisselen.