(Coachend) leidinggeven

Van de leidinggevende wordt steeds vaker gevraagd een coachende rol aan te nemen. Maar hoe je dat, wanneer doe je dat en wanneer wijk je hiervan af?

Er is veel geschreven over management en (persoonlijk) leiderschap. De termen vliegen je om de oren: Angelsaksisch, Rijnlands, soft skills, hard skills, zelfsturende teams, bottum-up, top-down, coachend leidinggeven, fasciliterend leidinggeven etc. etc. Je kunt veel leren van alle theorien op dit gebied. Daar kun je veel van leren, maar je moet het wel zelf doen in je eigen werkomgeving. Iemand die je een spiegel voorhoudt en waarmee je kunt sparren, is haast onmisbaar geworden.

Jouw resultaten na coaching:

  • Beter zelfbeeld en daarmee meer zelfvertrouwen als leidinggevende.
  • Komen tot effectievere sturing en rolneming: manager, leider of coach.
  • Vergroten besluitvaardigheid (ervaringen uit crisismanagement).
  • Reflectie op persoonlijke/organisatie dilemma's.

Besluitvaardigheid

Soms is het lastig de juiste besluiten te nemen of uberhaupt een besluit te nemen. Dit kan tal van oorzaken hebben. Binnen de 'crisiskunde' wordt gebruik gemaakt van een specifiek model die helpt (effectieve) besluiten te nemen. Dit model is ook heel goed toepasbaar op 'normale' situaties.

Jouw resultaten na coaching:

  • Kennis van besluitvormingsmodel die wordt gebruikt in crisisorganisaties.
  • Hanteren van dit model in je eigen situatie.
  • Inzicht in je eigen belemmeringen om tot besluitvorming te komen.

Stresstolerantie

Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel. Het is niet altijd makkelijk om rustig te blijven, overzicht te houden en te relativeren. Over omgaan met stress zijn veel boeken geschreven. Echter lezen hierover helpt veelal niet. De sleutel tot succes zit in ervaren, accepteren, kiezen en doen. Ons denken bepaalt ons gevoel en daarmee ook onze stress gevoelens.

Jouw resultaten na coaching:

  • Inzicht in de oorzaken van jouw stress (veelal zitten hier bepaalde angsten uit het verleden en overtuigingen achter).
  • Alternatieve gedachten aanleren die tot minder stress leiden.
  • Bewust kiezen om een situatie te veranderen, te accepteren of weg te gaan uit de situatie.