Uw persoonlijke Managementcoach


  • (Coachend) leidinggeven (mede aan de hand van de dramadriehoek)
  • Besluitvaardigheid (aan de hand van crisisbestrijdingsmodel)
  • Stressmanagement (aan de hand van inzicht in overtuigingen)

Werkwijze

ImaginId kan uw helpen om als leidinggevende die rol te pakken die het meest effectief is: coach, manager of leider. Alle drie rollen vragen continue aandacht. Daarnaast kan ImaginId u helpen bij specifieke problematiek in de samenwerking en communicatie, besluitvaardigheid en stresstolerantie (omgaan met en verlagen van stress). Er wordt gewerkt naar een vooraf bepaald doel.

Gesprekken vinden plaats in Zwolle of indien gewenst op een andere geschikte locatie.


Waarom ImaginId?

ImaginId heeft veel kennis en ervaring in (crisis)management. De coachingsstijl die wordt gehanteerd is oplossingsgericht. Oorzaken van problemen zijn belangrijk om de context te begrijpen, doch er wordt hier niet te lang bij stilgestaan. Er wordt vooral naar de toekomst gekeken. Door het aanbieden van een duidelijke structuur in de gesprekken ontstaat snel inzicht waardoor ook de oplossingsrichtingen helder worden.

Hoe nu verder?

Er zijn erg veel coaches in Nederland maar hoe vind je nu degene die bij je past? Uit onderzoek blijkt dat 'de klik' tussen client en coach het meest bepalend is of een traject slaagt, naast natuurlijk specifieke kennis en achtergrond. Hierom is een eerste kennismakingsgesprek altijd gratis. Dat kan telefonisch, via whats app of face to face. En als er geen klik is, dan is dat prima en kan ImaginId je misschien verder helpen in het vinden van een geschikte coach binnen het netwerk.