Wanneer je achter je bureau zit en denkt: hoe pak ik dit nu in vredesnaam weer aan?, denk dan eens vanuit de rol van leider, manager of coach. Elke situatie vraagt namelijk om een specifieke rol. Daar waar het ergens niet lekker loopt, wordt dit veelal veroorzaakt doordat je een specifieke rol onvoldoende aandacht geeft. Simpel gezegd draagt de 'leider' de missie, visie, strategie en waarden uit, stuurt de 'manager' op de resultaten maar geeft deze ook grenzen aan (ook naar het hogere management!) en draagt de 'coach' zorg voor de ontwikkeling van de medewerkers. Klinkt simpel toch? Nu nog even doen. De realiteit kan echter weerbarstiger zijn en met het lezen van wat zelfhulp boeken op het gebied van leiderschap ben je er vaak niet. Coaching kan je helpen te reflecteren op je eigen gedrag waardoor je effectiever wordt en je beste zelf ontdekt. Iemand die je een spiegel voorhoudt, confronteert en waarmee je kunt klankborden, is onmisbaar wanneer je je verder wilt ontwikkelen in een wereld waarin mensen steeds minder geneigd zijn naar elkaar te luisteren en vooral in de 'zend' stand staan. Coaching is ook geen therapie. Er hoeft geen steekje bij je los te zitten en je hoeft geen enorme problemen te hebben om een coach in te schakelen. Veel topsprters en (top)managers hebben een coach om verder te komen in hun ontwikkeling.

'Het is niet mijn taak het mensen gemakkelijker te maken,

het is mijn taak ze beter te maken'

Steve Jobs

Als ervaren leidinggevende zowel in reguliere als in crisisomstandigheden weet ik hoe belangrijk de verbinding is tussen de omgeving, de organisatie, je medewerkers en jezelf. Om tot hoge prestaties te komen, is het belangrijk dat je medewerkers doen wat ze echt leuk vinden, waar ze goed in zijn. Je rol als leidinggevende is de belangen van de medewerkers te verbinden met de belangen van de organisatie. Medewerkers die gecommitteerd zijn aan de missie, visie en strategie van de organisatie presteren het beste. Hierom is het zo belangrijk de drie rollen van leidinggevende - leider, manager en coach - veel aandacht te geven.

Mijn naam is Marco Huisman (46 jaar). Ik ben een gecertificeerde coach - EQA Practitioner Niveau (NOBCO) - en heb 20 jaar ervaring als leidinggevende. Daarnaast heb ik de universitaire opleidingen Management Wetenschappen met specialisatie strategisch HRM en Rechtswetenschappen afgerond. Als leidinggevende wilde ik meer bagage hebben om mijn eigen teamleden te coachen op effectiviteit en zingeving. Ik volgde hiertoe een coachingsopleiding ter verdieping. Dat coachen bleef niet alleen beperkt tot mijn team maar ook daarbuiten begon ik steeds meer mensen te coachen. Wat ik vaak van mensen terug krijg, is dat mijn rustige uitstraling in combinatie met mijn analytisch en structurerend vermogen helpt in het ordenen en nemen van de juiste keuzes. Verder ben ik erg doelgericht.

Neem gerust vrijblijvend contact op om te informeren naar de mogelijkheden van coaching of om kennis en ervaringen uit te wisselen. Kijk op mijn LinkedIn profiel voor meer achtergrond over mijzelf: www.linkedin.com/in/huismanmarco/.

Resultaten

Voorbeelden van resultaten (afhankelijk vancoachvraag/behoefte):

  • Beter zelfbeeld en daarmee meer zelfvertrouwen als leidinggevende.
  • Komen tot effectievere sturing en rolneming: manager, leider of coach.
  • Vergroten besluitvaardigheid (ervaringen uit crisismanagement).
  • Beter overtuigen.
  • Betere balans werk/prive.
  • Reflectie op persoonlijke/organisatie dilemma's.

Gesprekken vinden plaats in Zwolle of indien gewenst op een andere geschikte locatie. E-coaching is eveneens mogelijk.


Coachingsstijl

De coachingsstijl die wordt gehanteerd is oplossingsgericht. Er wordt gewerkt naar een vooraf bepaald doel (GROW methodiek). Oorzaken van problemen zijn belangrijk om de context te begrijpen, doch er wordt hier niet te lang bij stilgestaan. Er wordt vooral naar de toekomst gekeken (daarin verschilt coaching veelal ook met therapie). Door het aanbieden van een duidelijke structuur in de gesprekken ontstaat snel inzicht waardoor ook de oplossingsrichtingen helder worden.

Hoe nu verder?

Er zijn erg veel coaches in Nederland maar hoe vind je nu degene die bij je past? Uit onderzoek blijkt dat 'de klik' tussen client en coach het meest bepalend is of een traject slaagt, naast natuurlijk specifieke kennis en achtergrond. Hierom is een eerste kennismakingsgesprek altijd gratis. Dat kan telefonisch, via whats app of face to face. En als er geen klik is, dan is dat prima en kan ImaginId je misschien verder helpen in het vinden van een geschikte coach binnen het netwerk.